§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dorisfashion.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Dorota Zaleńska DORIS Producent odzieży, ul.Krakowska 37, 34-113 Sosnowice, NIP: 8691127060, tel.692895348, adres email: sklep@dorisfashion.pl
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez sklep
  2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu
  3. telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru (przy czym odcienie koloru mogą się delikatnie lecz nieznacząco różnić między sobą z powodu ciągłości produkcyjnych), jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3
Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4
Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, paczkomaty, kurier.
 2. Klient ma do wyboru trzy metody płatności:
  • Tpay (najwygodniejsza i najszybsza metoda)
  • Przelew tradycyjny (towar wysyłany w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym)
  • Pobranie (opcja dostępna dla kuriera , dodatkowo płatna)
 1. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Towar wysyłamy od 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

§5
Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Prosimy o odesłanie do nas przesyłki wraz z krótkim opisem wady. Sklep zobowiązuje się do usunięcia wady w nieprzekraczalnym terminie 28 dni, a jeżeli będzie to niemożliwe to do zwrotu całej wpłaconej kwoty(proszę podać numer konta bankowego) lub do wymiany produktu na nowy. (nie przyjmujemy paczek pobraniowych oraz takich gdzie nadawca przerzuca koszt dostawy na odbiorce. Wszelkie kwestie finansowe dotyczące zwrotów i reklamacji realizujemy przelewem na polskie konto bankowe. Nie zwracamy pieniędzy innymi formami jak np. PAYU, PAYPAL czy przekaz pocztowy).
 2. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 3. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 201, poz. 827 ze zm.) konsumentów klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  Dla jasności „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 221  kodeksu cywilnego).
  Natomiast jeśli umowę sprzedaży na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa zawarło się jako firma/przedsiębiorca, to niestety przedmiotowe prawo do odstąpienia na wyżej wymienionej podstawie nie przysługuje.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
 5. Przyjmujemy tylko towar bez oznak jego użytkowania, oryginalnie z metką.
 6. W celu odstąpienia od umowy proszę o przesłanie do nas informacji:
  Ja _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję
  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
  Data odbioru __________________________________________________________
  Imię i nazwisko _______________________________________________________
  Adres _________________________________________________________________
  Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej)
  _______________________________________________________________________
  Data __________________________________________________________________

§7
Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8
Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.